Zasięg (ang. reach) - 7point 2009-08-07 16:05:20

Zasięg (ang. reach) to termin z zakresu statystyki reklamy i analizy mediów, oznaczający ilość odbiorców, którzy w określonym czasie zetknęli się z danym przekazem (reklamą).  Zasięg przedstawiany jest jako procent lub liczba bezwzględna danej grupy odbiorców. (np. „mężczyźni,” „osoby w wieku 25-35 lat”). Liczba ta nie zwiększa się w przypadku, gdy jeden użytkownik zetknął się z tym samym przekazem kilkukrotnie w określonym czasie.

Zasięg to suma określonych działań odbiorców, wykonanych w zdefiniowanym czasie. Stąd wynik dotyczący zasięgu jest wiarygodny tylko gdy interpretowany jest właśnie w kontekście czasu. Przykładem takiego wyniku może być dzienny zasięg strony internetowej, który w dniu np. 21.03.2004 osiągnął wysokość 1565 użytkowników na milion. 

Jednym słowem, zasięg to ta cześć (procent) odbiorców spośród grupy docelowej do której kierowany jest przekaz (reklama), która zetknęła się z tym przekazem.

W przypadku telewizji zasięg kanałów telewizyjnych często wyrażany jest w formie: „x minut tygodniowo” – chodzi tu o liczbę widzów, którzy oglądali dany kanał przez co najmniej x minut w określonym tygodniu.

Przykładowo w Wielkiej Brytanii zasięg danego kanału telewizyjnego określany jest jako procent prywatnych odbiorców (w gospodarstwach domowych), którzy oglądali kanał dłużej niż 3 minuty danego dnia lub tygodnia. Podobnie jest ze stacjami radiowymi, w przypadku których zasięg określany jest jako liczba osób, które słuchały stacji przez co najmniej 5 minut w danym tygodniu.

Zasięg stanowi ważny wskaźnik dla stacji BBC, utrzymywanej z obowiązkowych opłat abonamentowych widzów. Stacji zależy na osiąganiu jak najwyższego wskaźnika zasięgu ponieważ jest on dla niej wyznacznikiem zadowolenia widzów z usług stacji.

Zasięg oraz tzw. częstotliwość ekspozycji (ang. frequency of exposure) stanowią dwa najważniejsze czynniki statystyczne w zarządzaniu reklamą. Wynikiem pomnożenia wskaźnika zasięgu przez średnią częstotliwość ekspozycji jest tzw. GRP (ang. Gross Rating Point).

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Reach_(advertising)


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0