Web analytics (analizy internetowe) - 7point 2009-08-07 16:01:22

Web analytics (analizy internetowe) to badanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych internetowych w celu zrozumienia i zoptymalizowania użyteczności strony internetowej. Istnieją dwie kategorie Web analytics: off-site i on-site.

Pierwsza kategoria off-site, odnosi się do badania i analizy strony internetowej pod kątem potencjału jej odbiorców (możliwości strony), udziału opinii (widoczności strony) i zainteresowania jakie budzi (komentarze) w kontekście Internetu jako całości, bez uwzględniania aspektu posiadania czy utrzymywania strony.

Druga kategoria on-site to badanie zachowania użytkownika na stronie internetowej. Brane są tu pod uwagę takie czynniki jak konwersja czyli np. badanie która strona docelowa skłoniła internautę do dokonania zakupu. Web analytics typu on-site badają wydajność strony w kontekście komercyjnym. Zwykle dane analiz zestawiane są z tzw. KPI czyli kluczowymi wskaźnikami wydajności (ang. key performance indicators), a na ich podstawie wprowadzane są ulepszenia do stron internetowych oraz kampanii reklamowych.

Pierwotnie termin web analytics (analizy internetowe) odnosił się do kategorii on-site. Jednak w ostatnim czasie granica pomiędzy dwoma kategoriami zaciera się ponieważ sprzedawcy udostępniają narzędzia, które łączą te dwie kategorie.

Technologie związane z analizą typu on-site

Na rynku dostępne jest zarówno oprogramowanie jak i usługi dostarczające analiz internetowych typu on-site. Proces gromadzenia danych ze stron internetowych oparty jest zwykle na jednej z dwóch technologii: pierwsza związana jest z analizą logów (ang. logfile) i polega na odczytywaniu logów, w których serwer WWW zapisuje wszystkie wykonane operacje. Duga technologia tzw. page tagging wykorzystuje umieszczony na stronie kod JavaScript, dzięki któremu za każdym razem gdy strona jest używana przez przeglądarkę do odpowiedniego serwera przesyłana jest informacja.  W obydwu przypadkach gromadzone są dane, które następnie mogą być przetworzone i posłużyć do stworzenia raportu o ruchu użytkowników na stronach internetowych.

Prócz informacji o odwiedzinach strony, analizy internetowe mogą być wzbogacone także o inne źródła informacji, na przykład wskaźnik odpowiedzi na e-maile i kampanie mailingowe, informacje o sprzedaży czy też wydajności użytkowników serwisów przedstawianej np. za pomocą mapy kliknięć, a także o wiele innych wskaźników.

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0