User-centered design (UCD) - 7point 2009-08-07 15:58:13

User-centered design (UCD) czyli projektowanie zorientowane na użytkownika. Jest to metoda, w której na każdym etapie procesu projektowania szczegółowej analizie poddawane są potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika interfejsu lub dokumentu.  Ten typ projektowania można określić jako wieloetapowy proces, w trakcie którego projektanci analizują i przewidują jak w jaki sposób użytkownicy będą posługiwać się interfejsem. Proces taki wymaga następnie sprawdzenia poprawności przyjętych założeń w testach przeprowadzanych z użytkownikami.

Testowanie takie jest konieczne ponieważ w procesie projektowania interfejsu bardzo trudno jest intuicyjnie przewidzieć jak użytkownik będzie reagował na projekt oraz jak przedstawiała się będzie krzywa  uczenia się. Cechą wyróżniającą projektowania zorientowanego na  użytkownika jest dostosowanie interfejsu do umiejętności, potrzeb i wymagań użytkownika. W przypadku pozostałych metod projektowania to raczej użytkownik musi dostosować się do rozwiązań zastosowanych przez projektantów.

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0