Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Słownik interactive > Marketing mobilny (ang. mobile marketing)

Marketing mobilny (ang. mobile marketing) - 7point 2009-08-07 11:55:14

Marketing mobilny (ang. mobile marketing) to termin odnoszący się do dwóch kategorii marketingu. Pierwsza kategoria, bardziej tradycyjna, może być określona mianem marketingu w ruchu. Przykład stanowią tu ruchome bilbordy lub tzw. road shows czyli działania polegające na prowadzeniu objazdowych kampanii reklamowych.                                                                                                         

Druga kategoria, względnie nowa, związana jest z marketingiem wykorzystującym do przekazywania treści narzędzia mobilne, np. telefony komórkowe. Marketing w telefonach komórkowych zaczął zyskiwać coraz większą popularność dzięki formie SMS (Short Message System). Wzrost ten miał miejsce na początku obecnego stulecia w Europie i niektórych krajach azjatyckich, kiedy firmy zaczęły gromadzić numery telefonów by następnie za pomocą sms-ów rozsyłać  określone treści.

W niektórych krajach SMS stał się w ostatnich latach pełnoprawną formą przekazu reklamy. Było to możliwe dzięki temu że, inaczej niż w przypadku SPAM-u w Internecie, operatorzy sieci komórkowych nadzorują, by firmy rozsyłające reklamy stosowały się do ustanowionych przez operatorów zasad i dobrych praktyk. Stowarzyszenie IAB (Inteactive Advertising Bureau) oraz Mobile Marketing Association (Stowarzyszenie Marketingu Mobilnego) opracowały zasady i instruują firmy jak powinny korzystać z kanałów dostępnych w ramach mobilnego Internetu. Działania takie przyniosły oczekiwane efekty w rozwiniętych regionach świata, takich jak Ameryka Północna czy Europa Zachodnia .Jednak w pozostałych regionach świata SPAM przekazywany za pomocą SMS-ów ciągle stanowi problem. Na taki stan rzeczy wpływa fakt, że operatorzy sieci komórkowych sprzedają osobom trzecim dane o swoich klientach. 

Forma docierania do klienta za pomocą SMS-ów w Europie i Azji rozwinęła się bardzo szybko. W wielu częściach Europy początkowo takie SMS-y postrzegano jako nową formę SPAM-u. Był to skutek wysyłania przez reklamodawców niepożądanych treści do klientów sieci telefonów komórkowych. Jednak po wprowadzeniu przez operatorów odpowiednich wytycznych SMS stał się najbardziej powszechną formą mobilnego marketingu, a ilość SMS-ów wysyłanych każdego miesiąca w samej  tylko Europie sięgnęła kilku milionów.

W 2002 roku, w Ameryce Północnej Labatt Brewing Company przeprowadziła pierwszą kampanię SMS-ową z wykorzystaniem tzw. krótkich numerów. W ciągu kilku ostatnich lat krótkie numery telefonów komórkowych stały się bardzo popularne w komunikacji z konsumentem. Znane marki zaczęły traktować takie numery jako swego rodzaju telefoniczne domeny, umożliwiające klientowi SMS-owy kontakt z firmą np. przy okazji  imprez, konkursów  itp.

Krótkie numery składają się zwykle z 5 lub 6 cyfr (w Polsce obecnie z 4 cyfr). Operatorzy sieci komórkowych w różnych krajach przydzielają krótkie numery  konkretnym kampaniom lub usługom. Operatorzy przed udostępnieniem numeru firmie lub organizacji weryfikują każde jej podanie i kontrolują jej usługi by upewnić się, że nie odbiegają one od przedstawionego opisu. W usługach SMS-owych zazwyczaj korzysta się z krótkich numerów, można jednak spotkać się także z wysyłaniem wiadomości SMS-owych na adresy e-mailowe.

Do odbioru SMS-ów w kampaniach reklamowych i promocjach produktu firmy mogą czasem, w miejsce krótkich numerów lub SMS-ów premium, używać tzw. długich numerów (numery o formacie numerów międzynarodowych np. + 44 7624 805000). Są to numery  międzynarodowe, udostępniane firmom na własność, w odróżnieniu od krótkich numerów, które zwykle rozdzielane są przez operatora między klika firm.

Jednym z kluczowych kryteriów warunkujących świadczenie usług SMS-owych przez firmy  jest umożliwienie odbiorcom decydowania o otrzymywaniu SMS-ów. Operatorzy sieci wymagają, by klient wyraził taką zgodę dwukrotnie oraz by miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania SMS-ów w dowolnym momencie, poprzez wysłanie SMS-em słowa STOP. Takie wytyczne zawarto w przewodniku Consumer Best Practice Guidelines stworzonym przez Stowarzyszenie MMA (Mobile Marketing Association) i z godnie z tymi wytycznymi postępują firmy zajmujące się marketingiem mobilnym w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_marketing


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0