Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Słownik interactive > Marketing baz danych, bazodanowy ( ang. database marketing)

Marketing baz danych, bazodanowy ( ang. database marketing) - 7point 2009-08-07 11:39:46

Marketing baz danych, bazodanowy (ang. database marketing)  jest formą marketingu bezpośredniego, wykorzystującą bazy danych o klientach lub potencjalnych klientach do stworzenia zindywidualizowanego przekazu marketingowego. Podobnie jak w przypadku marketingu bezpośredniego , również w marketingu bazodanowym do komunikacji może być wykorzystane jakikolwiek medium, za pomocą którego można przekazać konkretnie adresowaną wiadomość.

Różnica między marketingiem bezpośrednim, a marketingiem bazodanowym wynika z podejścia do kwestii analizy danych. W marketingu bazodanowym nacisk położony jest na statystyki, w oparciu o które budowane są modele zachowań klientów, które następnie stosuje się podczas kontaktów z klientami. W związku z tym osoby zajmujące się marketingiem bazodanowym są częstymi użytkownikami hurtowni (magazynów) danych. Gromadzenie i rozbudowywanie danych o klientach zwiększa szansę stworzenia precyzyjnego modelu zachowań klientów.

Informacje zawarte w bazie danych to zwykle nazwa/imię i adres osoby lub firmy oraz historia transakcji.  Źródłem tych informacji może być wewnętrzna sprzedaż, systemy pocztowe lub pozyskane od różnych organizacji gotowe listy klientów. Zwykle takie listy tworzone są w oparciu o formularze wydawane z darmowymi produktami, kartami gwarancyjnymi, prenumeratami , formularze wydawane przy okazji konkursów lub składania różnego typu podań.

Przekaz marketingowy tworzony w oparciu o marketing bazodanowy określa się mianem spamu lub tzw.  junk mail (czyli niezamówionej przesyłki reklamowej) pod warunkiem, że adresat nie życzy sobie ich otrzymywania. Z drugiej strony, organizacje zajmujące się marketingiem bezpośrednim i bazodanowym przekonują, że listy lub e-maile kierowane do klientów zainteresowanych ofertą przynoszą korzyści zarówno klientom jak i sprzedawcom.

Niektóre państwa i organizacje domagają się by osoby prywatne miały dostęp do swoich danych oraz możliwość ich usuwania.


Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Database_marketing


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.



Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0