Enterprise 2.0 lub Enterprise Social Software - 7point 2009-08-07 10:10:01

Enterprise 2.0 lub  Enterprise Social Software to oprogramowanie społecznościowe stosowane przez firmy. Oprogramowanie zawiera społeczne i sieciowe modyfikacje dla intranetów i innych klasycznych platform programowych, używanych do organizowania komunikacji wewnątrz firmy. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania dla firm, narzucającego nadrzędność struktury nad zastosowaniem  Enterprise Social Software przedkłada zastosowanie ponad strukturę.

AIIM (ang. Association for Information and Image Management) określa Enterprise 2.0 jako „system technologii opartych o sieć, który umożliwia dużym firmom wewnętrzną współpracę, wymianę informacji, integrację potencjału firmy.”

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0


Wyszukiwarka


Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

Optymalizacja sklepu

Informacje o nowościach

Nowe publikacje, case study i raporty.Partnerzy:

  • Ideacto
  • helion.pl
  • 7point
  • cary
  • biznes 2.0